• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Możesz odstąpić od niej składając stosowne oświadczenie np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@ogoniasty.pl
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Konadi Konrad Żółkoś ul. Międzyborska 10/2, 04-041 Warszawa wraz z załączonym formularzem zwrotu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!
Towar powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, tj. bez śladów użytkowania innego niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Nie przyjmujemy używanego towaru.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy:

formularz odstąpienia od umowy w formacie .pdf


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację należy wysłąć na adres e-mail: sklep@ogoniasty.pl, a reklamowany towar wysłać pod adres: Konadi Konrad Żółkoś ul. Międzyborska 10/2, 04-041 Warszawa załączając formularz reklamacyjny.

W związku z wadą możesz żądać:
• wymiany rzeczy na wolną od wad,
• usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.